Tre kunstperioder som du skal kende

Kunst er med til at forme kultur, og gennem kunst kan vi se en masse om, hvordan vores samfund har udviklet sig. Der findes forskellige retninger i kunst, som vises som kunstperioder. De forskellige perioder viser, hvordan kunst og samfundsproblemer går hånd i hånd. Her kan du læse mere om de 3 vigtigste kunstperioder.

Romantikken

Romantikken var en kulturstrømning, som ramte Europa gennem 1800-1870. Det var ikke kun kunst, som var påvirket af romantikken, men også litteratur, musik og endda videnskab. Romantikken ses tit, som et opråb mod den industrielle tidsalder, hvor samfundet begyndte at blive mekanisk og materialistisk. Her brugte kunstnere et romantiseret syn at verden til at lave en utopi i deres kunst. Det har tit været billeder, som viser sejer, fælleskab og smuk natur. Det betød desværre også, at Romantikken især ignorerede vigtige samfundsproblemer. Biedermeier er en romantisk stilart der viste et idyllisk og problemfrit hverdagsliv. De forholdt sig meget til samfundets konflikter, men pakkede det ind i en lyserød sky.

Det moderne gennembrud

Det moderne gennembrud var perioden umiddelbart efter romantikken, som varede cirka fra 1870 til 1890. Det var et gennembrud, som gjorde op med alt det, romantikken var bygget på. Gennem Romantikken var fattigdom, sult og død emner som ikke blev berørt, selvom det var virkeligheden for størstedelen af danskerne. Georg Brandes stod forrest i denne litterære bevægelse og opfordrede kunstnere og forfattere til at begynde at vise det rigtige samfundsbillede frem i deres værker. Det betød at mange af motiverne ændrede sig fra idylliske til hårde. Romantikken var et urealistisk billede på det danske samfund, og det tog fokus væk fra de egentlige problemer. I det moderne gennembrud, finder vi mange malerier, som stadig har stor betydning i vores samfund i dag. ”Udslidt” af H.A. Brendekilde er et maleri, som man kan genkende fra det moderne gennembrud. Det viser en udslidt bonde, hvis kone hviler over ham desperat efter hjælp. Et tydeligt svar til de glade og rige bønder, man så i romantikken.

Modernisme

Efter det moderne gennembrud var det mere muligt for kunstnere og forfattere at skabe deres egen stemme. Det betød, at der nu kom en masse forskellige strømninger og bevægelser, som i fælles betegnelse kan kaldes modernisme. Fælles for de mange strømninger var et ønske om at udforske billedkunstens muligheder gennem materialer, form og motiver, men også at udforske mennesket og den sociale virkelighed. Det gav rum for fortolkning, og betød, at der kom en stor varieret kunstscene, hvor der var plads til avantgarde, surrealisme og dadaisme. Man tog især inspiration fra impressionismen, og begyndte især at eksperimentere mere med den abstrakte kunst. Det gav plads to store kunstnere, som Pablo Picasso og Paul Cézanne.