Skal jeres andelsbolig have gennemgang af gas og vand?

Det er vigtigt at holde din bolig ved lige. Det inkluderer naturligvis også din gas- og vandtilførsel. Der er en del VVS-opgaver, som du selv må udføre. Men hvis der er gas involveret, skal du altid lade en autoriseret VVS-installatør udføre arbejdet. Det skyldes, at det kan være utroligt farligt, hvis du laver en forkert gasinstallation. Kontakt derfor i stedet et kompetent VVS Firma, hvis du gerne vil have vedligeholdt dine gasinstallationer.

Derfor må du ikke selv foretage gasinstallationer

Den korte forklaring på, hvorfor du ikke selv må foretage gasinstallationer er, at det ganske enkelt er for farligt. Hvis du ikke er uddannet i at håndtere installationerne, kan der i værste tilfælde opstå udsivning af kulilte og eksplosioner. Derfor skal du altid lade et autoriseret VVS firma klare den slags opgaver. Det gælder i øvrigt også uanset, hvilken type gas, der anvendes. Det eneste du må foretage dig, i forhold til gas, er udskiftningen af gasflasken.

Du må heller ikke udskifte eksisterende installationer

Hvis du skal have udskiftet en eksisterende installation, skal du også kontakte et VVS firma. Hvis du udskifter installationen forkert, kan du i værste tilfælde komme til at forurene drikkevandet. Derfor er lovgivningen omkring VVS så restriktiv. Formålet er at sikre både dig selv – og alle andre. Ligesådan må du heller ikke udskifte vandhaner eller termostatbatterier med armaturer, der er ikke den samme type. I de tilfælde skal du også kontakte et VVS firma.

Du skal også overlade kloak- og afløbsarbejde til en autoriseret håndværker

Hvis du skal have foretaget noget som helst arbejde i enten dine kloakker eller dine nedløb, skal du kontakte en autoriseret håndværker. Det gælder faktisk alt arbejde med såkaldt brugt vand. Brugt vand er vand, der skal ledes til afløbsinstallationer. Grunden til dette er, at afløbene og kloakkerne skal holdes fri fra rotter. Rotterne kan nemlig hurtigt komme, hvis der opstår skade på kloaksystemerne. Derudover ønsker man heller ikke, at der sker nogen form for miljøforurening.

Undtagelsen hertil er nedsivningsanlæg. Hvis du gerne vil føre regnvandet væk fra dit taget på dit hus, taget på din garage eller noget lignende, må du gerne selv lave og montere et nedsivningsanlæg.

Hvilke VVS-opgaver må jeg selv udføre?

Der er dog stadig en del VVS-opgaver, som du gerne selv må udføre. Blandt andet er du velkommen til selv at tilslutte et blandingsbatteri, brusearmatur, toilet og meget mere. Du må også gerne selv udskifte pakninger i armaturet.