Få hjælp hos et misbrugscenter, hvis du oplever misbrug i familien

Et misbrugscenter kan hjælpe på mange måder, hvis man oplever en eller flere i familien har et misbrug. Et misbrug bliver ofte bygget op gennem flere år og for langt de fleste misbrugere har misbruget stået på minimum mellem 10 til 15 år får de kommer i behandling og der findes desværre endnu flere, som aldrig kommer i behandling. Mange mennesker i Danmark dør hvert år af misbrug.

Hjælp til pårørende og hele familien

Et misbrugscenter kan hjælpe misbrugeren til at komme i behandling og ud af misbruget og samtidig også hjælpe de pårørende, hvilket har vist sig at være rigtig vigtigt.  Et misbrug rammer hele familien og der følger rigtig mange negative konsekvenser med et misbrug. Børn som vokser op i misbrugsfamilier, skal ofte leve med mange negative konsekvenser fra dette, resten af livet. Rigtig mange voksne børn af alkoholikere og misbrugere, vil selv udvikle et misbrug senere i livet eller få andre psykiske lidelser.

Hvor mange har et misbrug?

Mange danskere har i dag et alt for stort overforbrug af alkohol og mere end 140.000 danskere er afhængige af alkohol. Seneste tal fra sundhedsstyrelsen viser at knap 600.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol og mange bliver også afhængige eller får et stort misbrug af hash, kokain, medicin og andre stemningsændrende piller og stoffer. Mange oplever også at have et blandingsmisbrug.

 

Et blandingsmisbrug indebærer misbrug af flere forskellige stoffer. Nogle af de mest almindelige blandingsmisbrug er, misbrug af alkohol og hash, kokain og alkohol og alkohol og medicin. Det er meget almindeligt at vi ser misbrugere blander flere forskellige stoffer, medicin og alkohol.

 

Typisk har de fleste et fortrukket stof de altid bruger så har de andre stoffer som også ofte bliver brugt. Det kan være rigtig farligt at blande flere stoffer og alkohol for at opnå en “bedre” effekt og man er i stor risiko for overdosis.

 

Men i forhold til behandling er der ikke den store forskel på hvilke stoffer man misbruger, da grunden til at man tager stoffer, misbruger alkohol eller medicin ofte er den samme, fra person til person.

 

Få professionel hjælp hos et misbrugscenter

Når et misbrug opdages, gælder det om at søge hjælp så hurtigt som muligt. Et misbrug vil aldrig gå over af sig selv. Det kræver professionel hjælp i form af behandling, terapi og samtaler for at komme godt ud af et misbrug. Du kan læse mere om dette her.

En intensiv misbrugsbehandling vil altid være at foretrække da det altid vil være en stor forandring at komme ud af et misbrug. Når misbruget har stået på i mange år, vil det som udgangspunkt aldrig være nok med kun få samtaler og man vil have de bedste muligheder ved at vælge en intensiv behandling af misbrug.